Live vanuit Nijmegen, 16 november 2020

Online

Dag van de Stad verbindt professionals, vraagstukken en oplossingen dit jaar online

Het bij elkaar brengen van ruim tweeduizend stedelijke professionals tijdens de jaarlijkse Dag van de Stad blijkt voor de editie van 2020 een onmogelijke exercitie vanwege COVID-19. Omgaan met deze crisis vergt veerkracht. Zowel van de steden als de organisatie van dit jaarlijkse evenement. Daarom vindt de Dag van de Stad dit jaar op een andere manier plaats dan u gewend bent. In diverse steden gaan wij voor u op zoek naar datgene wat steden weerbaar en veerkrachtig maakt. Wat wij vinden, delen we graag met u tijdens de Dag van de Stad Online op maandag 16 november. 

De komende maanden worden de contouren van het programma voor de Dag van de Stad Online steeds meer zichtbaar op dedagvandestad.nl. We verrijken de inhoud van de online bijeenkomst door in de aanloop in interviews en een vierdelige podcast-reeks uitgebreid stil te staan bij voorbeelden van veerkracht. Hoewel één-op-één ontmoetingen, waarin normaalgesproken op de Dag van de Stad de zaadjes voor stedelijke innovaties geplant worden, niet fysiek mogelijk zijn, faciliteren we dit tijdens en rond de Dag van de Stad Online. Interactie, het delen van innovatieve inhoud en creativiteit en sfeer zullen net als in andere jaren de belangrijkste ingrediënten zijn.  

Op tournee

Om tot een programma te komen dat informeert, inspireert en uitnodigt tot verbinding, gaan we met een aantal experts op tournee langs vier Nederlandse steden – Heerlen, Leeuwarden, Enschede en Nijmegen. Samen met hen zoomen we in op verschillende stedelijke uitdagingen en de manier waarop deze steden daaraan het hoofd hebben geboden. Alle waardevolle lessen die we hier ophalen, delen we graag met u tijdens de Dag van de Stad Online. We kijken bijvoorbeeld naar veerkracht bij armoede, bij rampen – zoals de vuurwerkramp in Enschede -, naar veerkracht in de strijd tegen de natuur, zoals een stijgende waterspiegel en naar veerkracht op het moment dat een economische pijler – zoals de Limburgse mijnbouwindustrie – wegvalt.

Eenheid in verscheidenheid

Elke stad is uniek, door zijn ligging, geschiedenis en inwoners. Maar bij de Dag van de Stad gaan we graag op zoek naar de eenheid binnen die diversiteit. Naar overeenkomsten in de uitdagingen waar Nederlandse steden voor staan. Of het nu gaat om mobiliteit, klimaatadaptatie, woningbouw of veiligheid - we vinden elkaar als Nederlandse steden vaak op de uitdagingen. En we kunnen veel van elkaar leren, hoewel – of juist doordát – de instrumenten waarmee we die uitdagingen aanpakken van elkaar verschillen. Dat gegeven maakt dat wij net als bij de voorgaande edities met veel enthousiasme een programma maken dat stedelijke professionals niet mogen missen. Dus we zien u graag online, op maandag 16 november.

De Dag van de Stad die dit jaar op 26 oktober in Heerlen zou plaatsvinden wordt een jaar uitgesteld. En daarmee wordt ook de Dag van de Stad in Tilburg verplaatst naar 2022. Met het thema veerkracht sluiten we dit jaar meer dan ooit aan bij de actualiteit. Tegen de achtergrond van een grote, wereldwijde crisis als gevolg van COVID19, staan wij zoals u van ons gewend bent op een constructieve manier stil bij oplossingen door stil te staan bij de wijze waarop steden en hun inwoners in heden en verleden crises en andere uitdagingen het hoofd hebben geboden.

 

Terugblik 2019

Contact

Wil je meer inhoudelijke informatie over de Dag van de Stad of heb je een vraag of opmerking?
Mail dan naar info@dedagvandestad.nl.

 


Organisatie